Jak przywrócić elewacji dawny wygląd?

Jak przywrócić elewacji dawny wygląd?

Estetyka budynku zależy od wielu czynników związanych z projektem architektonicznym, użytymi materiałami czy barwami, lecz jednym z najważniejszych będzie wygląd jego fasady. Ze względu na to, że jest ona stale narażona na działanie rozmaitych czynników zewnętrznych, z czasem będzie zwykle ulegała zabrudzeniu negatywnie wpływającemu na walory wizualne budowli. Sposobem na przywrócenie obiektowi pierwotnego stanu będzie profesjonalne czyszczenie elewacji. Przekonajmy się, dlaczego może ono być konieczne i sprawdźmy, w jaki sposób się odbywa.

Jakie zabrudzenia mogą się pojawiać na fasadzie budynku?

Rodzaj zanieczyszczeń pojawiających się na elewacji zależy od miejsca, w jakim został wzniesiony konkretny obiekt, a także od materiału, jakim ją wykończono. Z reguły na fasadzie osadzają się pyły zawieszone w powietrzu, które powodują jej ciemnienie. Zabrudzenia powstają także za sprawą ściekającej po ścianach wody, która może wypłukiwać substancje odkładające się na dachu, w drobiny metalu, zostawiając rdzawe ślady. Nierzadko na murach będą obecne też przejawy korozji biologicznej, a więc porastające na tynku i zebranych na nim skupiskach gleby porosty, glony oraz mchy. Problemem mogą być również zacieki z rozkładających się resztek roślinnych. W miejscach łatwo dostępnych na ścianach mogą się znaleźć zrobione przez wandali graffiti.

W jaki sposób myje się elewacje?

Czyszczenie elewacji zwykle prowadzi się z wykorzystaniem myjek ciśnieniowych oraz specjalnych chemikaliów. W przypadku niektórych zabrudzeń konieczne okaże się użycie metody hydropiaskowania, przy którym poza strumieniem wody jest używane specjalne czyściwo mechanicznie odspajające zabrudzenia. Na ogół mycie elewacji oznacza prace wysokościowe, cały proces jest więc wykonywany z podnośnika.